Medlemmar

Aktuellt


Årsmöte 17 mars 2024 kl. 10 i Wånga bygdegård Klippan

Motioner ska vara samfällighetens styrelse tillhanda senast den 31 januari. Motioner ska sändas in per post eller scannas in och mejlas till styrelsen. Motionen måste vara undertecknad av behörig person i föreningen.


Telia informerar gällande 5G-utbyggnad

Telia bygger ut mobilnätet till 5G, vilket kan påverka dina tjänster via mobilnätet som till exempel samtal och surfhastighet. Störningen varar oftast bara några timmar, men vid större arbeten kan det ta längre tid. Läs mer: https://telia.se/mobilnatet


Styrelseuppdrag

Vi behöver alltid resurser till vår trevliga samfällighet och vårt fina område. Är du intresserad av styrelseuppdrag eller någon annan roll i samfälligheten, kontakta valberedningen:

Kenneth Awerstedt (B28) 0708 813 633

Simon Reinberth (B27) 0708 519 805


Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är tisdag 16 januari 18.00.

Regler och allmän information

Stadgar (2023-10-06)

Kommentarer till stadgarna (2023-10-06)


Styrelsen, röjarbasar och övriga funktionärer 2023


Arbetsbeskrivningar roller (2023-11-05)


Medlemsavgift 2023

Storleken på medlemsavgifter för din fastighet hittar du i Debiteringslängden.

Medlemsavgiften betalas in på föreningens bankgiro (307-9738) senast 31 maj 2023.

På meddelanderaden anges fastighetsadressen (ex. L1 = Lövviksvägen 1) - Viktigt för att redovisningsbyrån ska kunna bokföra inbetalningen.

Uppgifter vid betalning från utländskt konto:

   Clearingnummer: 9023

   Götens kontonummer: 73 376 40

   IBAN-nummer: SE05 9020 0000 0902 3733 7640

   BIC/SWIFT-adress: ELLFSESS


Götens samfällighet informerar (2020-06-16)

 

Regler för trädfällning på föreningens mark (2023-04-29)

  

Enligt beslut skall båtar inte förvaras på land vid badplatsen under sommarperioden (se Götens samfällighet informerar)


Historik om fritidsområde Göten


Koder: Vägbom badet, Toalett klubbstugan

Nycklar: Bom mellan B och G


Områdesindelning

Karta över Göten


Medlemsförteckning (2023-10-01)

Du som säljer/köper fastighet i Göten, eller byter adress - kom ihåg att meddela adress till styrelsen.

Vid ändring av kontaktuppgifter, vänligen fyll i formuläret

Vill du göra mailutskick till alla medlemmar som anmält mailadress, kontakta styrelsen.


Har du information som berör medlemmarna i föreningen eller ska du arrangera en fest, lek eller annat. Skicka text/bild till webmaster för publicering.


Röjning

Röjning utförs 4 ggr. om året, 2 ggr. vardera vår och höst. Med röjning menas städning och underhållsarbeten på vårt gemensamma område. Vi samlas kl 9 vid klubbstugan. Din röjningsbas kommer att finnas på plats, tar emot din anmälan samt ger dig vidare instruktioner. När du deltar på röjningsdagen är du ansvarig för att skriva upp dig på röjningslistan, som din röjarbas har. Efter dagens arbetsinsats fikar vi tillsammans vid klubbstugan.

 

Mer information finns i Götens samfällighet informerar.


Röjningsdagar:

Våren 2024: Beslutas på årsmötet

Hösten 2024: Beslutas på årsmötet

Området

Allmänt

Förslag på förbättringar vad gäller röjning är välkommet och lämnas till röjarbas eller styrelsen.


Klubbstuga

Föreningens stuga kan lånas av medlem, regler finns i Götens samfällighet informerar.


Bastu

Föreningens härliga bastu bokas digitalt. Beställ ett bokningskonto (ett per fastighet) genom att maila följande uppgifter till webmaster:

- AdressID (Tex G33)

- Förnamn

- Efternamn

- Telefonnummer

- E-post

- Fyrsiffrig bokningskod

Frågor? maila styrelsens bastuansvarig Emma Wånger.


Vatten & Avlopp

Kommunalt VA finns i området

Sommarvattnet är avvecklat


Jakt

Ingen jakt bedrivs på samfällighetens mark.

Jakttider för dovhjort i Östergötland.

Familjen Lagerfelt, på Grensholm, bedriver jakt efter bl.a. dovhjort. Carl Lagerfelt berättar att dovhjortsstammen runt Grensholm är bland de tätaste i landet. Viltkött finns till försäljning på Grensholm.


Skogen

Ved som ligger bland riset inom de områden som gallrats får hämtas av medlemmar som hemved. Staplat timmer för avtransport får inte tas.

Nyckelbiotop, Naturskyddsområde.

Firmor styrelsen kan rekommendera vid trädfällning:


Vägar

Väghållning sköts av Nils Björn entreprenad AB. All kontakt sker genom styrelsen.

TV & Bredband

Tjänsteleverantörer

 

Har du varierande kvalitet på din TV-bild. Prova en annan sändare.

Sändarplats

Riktning

Avstånd från Göten

Krokek

67 gr.

43 km

Kisa

190 gr

64 km

Motala

280 gr

40 km

Bryggor

Inom området finns det 2 bryggföreningar:

 

Brantebrått: Skiss med namn och telefonnummer

Kontaktperson: Mauri Reunanen (G42) 0705-591118

 

Badplatsen: Skiss med namn och telefonnummer

Lediga bryggplatser finns, inträdesavgift 600 kr.

Kontaktperson: Bo Andersson (L34) 0708-731555